MỪNG XUÂN TÂN MÃO - 2011

...Mừng Tết Đến Cầu Mong Nước Nhà Hưng Thịnh

Đón Xuân Về Nguyện Ước Chánh Pháp Xương Minh.

                                                                                                   (Lê Bích Sơn)

 

Trước thềm xuân mới, kính nguyện chư Tôn Đức: Tứ Đại An Hoà - Vạn Duyên Thù Thắng!

Cầu chúc quý Phật tử cùng bạn đọc gần xa năm mới Tân Mão - 2011: Vô Lượng An Lạc - Vạn Sự Cát Tường!

Cung Chúc Tân Xuân,

LÊ BÍCH SƠN

          - Chủ biên trang nhà Phật Giáo Đại Chúng

    

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008