Một Ngày Quên Niệm Phật

Đào Văn Bình

 

Một ngày quên niệm Phật

Thấy buồn nản chán đời

Một ngày chăm niệm Phật

Vui vẻ, sống khơi khơi.

 

Một ngày quên niệm Phật

Đầu óc bỗng lang thang.

Một ngày chăm niệm Phật

Bước đi thật vững vàng.

 

Một ngày quên niệm Phật

Thấy người sao quá ác.

Một ngày con niệm Phật

Nhìn đời cũng dễ thương.

 

Một ngày quên niệm Phật

Coi nhẹ chuyện sát sinh

Chó mèo thành món nhậu

Người sao quá vô tình?

 

Một ngày ta niệm Phật

Trong niệm Phật có Thiền

Đối cảnh Tâm trống rỗng

Đấy là chốn thần tiên.

 

Một ngày quên niệm Phật

Cám dỗ bỗng nổi lên.

Một ngày có niệm Phật

Tham dục chặt đứt liền.

 

Một ngày quên niệm Phật

Chuyện gì cũng dính vào.

Một ngày chăm niệm Phật

Xa lánh chuyện tào lao.

 

Một ngày chăm niệm Phật

Tâm-Ý bỗng nở hoa

Nợ nần dù rắc rối

Cũng có thể bỏ qua.

 

Một ngày quên niệm Phật

Thấy thần chết đến chơi.

Một ngày chăm niệm Phật

Sống chết cũng thế thôi.

 

Một ngày quên niệm Phật

Mặt mũi cũng khó coi

Bạn bè không dám hỏi

Ông này điên mất rồi?

 

Một ngày có niệm Phật

Mặt mũi trông hiền hòa

Gia đình vui, đầm ấm

Phật ở ngay trong nhà.

 

Một ngày không niệm Phật

Hung bạo dễ lên ngôi

Dùng cả bom tự sát

Người tiêu diệt con người.

 

Một ngày quên niệm Phật

Lo lắng đến từng hồi.

Một ngày con niệm Phật

Tâm hồn thấy thảnh thơi.

 

Một ngày quên niệm Phật

Ăn nói cũng vội vàng

Tính tình sao cau có

Rắc rối tới liên hoàn.

 

Một ngày chăm niệm Phật

Trong lòng thấy tự tin

Cuộc đời đâu còn đó

Từ từ ta tiến lên.

Đào Văn Bình

California, Mùa Phật Đản PL. 2557 - TL. 2013

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008