XUÂN VỀ

LÊ BÍCH SƠN

 

Xuân về soi kính xem tóc bạc

Đưa tay nhẩm đếm những thị phi

Khóc cười, trôi nổi theo thế sự…

Ngày tháng trôi qua đã được gì?

 

Xuân về đốt hết bao oan trái

Đổ những tro tàn buổi cuối Đông

Đưa tay chặm sạch dòng nước mắt…

Ngẩng cao đầu giữa cõi Sắc-Không!

 

Xuân về bên chén trà tỏa khói

Mơ hồ giữa ảo ảnh, phù vân

Trăm năm lưu lạc phương trời 'Mộng'

Hãy vững chân giữa chốn bụi trần!

 

Atlanta, Mồng Một Tết Qúy Tỵ - 2013

Lê Bích Sơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008