Căn gác nhỏ

Hàn Long Ẩn

 

Ta có căn gác nhỏ

Chứa nỗi buồn mênh mông

Niềm vui thì thoáng chốc

Giữa nhịp sống vô cùng

 

Ta có căn gác nhỏ

Không ngôn ngữ hình hài

Không điểm đầu, điểm cuối

Không một cũng chẳng hai

 

Ta có căn gác nhỏ

Từ sâu thẳm trái tim

Bước chân người lữ khách

Chắc không dễ kiếm tìm

 

Ta có căn gác nhỏ

Đôi khi là chơi vơi

Nằm im nghe nhịp thở

Chỉ mình hiểu mình thôi

 

Ta có căn gác nhỏ

Suốt đời làm tri âm

Sẽ không còn ai nữa

Trong khoảng lặng muôn trùng!

 

Cuối đông - Thiên Trúc, San Jose, 2013

Hàn Long Ẩn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008