Audio

Người Việt cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ

Thanh Trúc RFA

 

Phần Âm Thanh

 

United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008