Cố Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI

========================

 

TIỂU SỬ

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI

(1934 - 2013)

 

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI, Thế danh TRẦN VĂN TÙNG, sinh ngày 15 tháng 04 năm 1934, trong một gia đình sùng tín Tam Bảo. Thân phụ là ông TRẦN BỈ pháp danh NGUYÊN NGẠN, Thân mẫu là bà  NGUYỄN THỊ THÂN pháp danh  NGUYÊN  PHẢN.  Ngài mồ côi mẹ lúc lên 4 tuổi được chăm sóc bởi kế mẫu HÀ THỊ TRỌNG pháp danh ĐỒNG ĐẠO.

Từ tuổi ấu niên Ngài đã quy y với Hòa thượng Trụ  trì  chùa Long Tường cùng làng Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, được ban cho pháp danh Nguyên Lai.

          Sớm nhận thức được đời là vô thường, Ngài phát tâm xuất gia lúc 7 tuổi và đắc pháp với Tổ sư HUYỀN ẤN đời thứ 42 (truyền thừa theo dòng kệ Trí Thắng-Bích Dung) với pháp tự DUYÊN TÍN. Đặc biệt pháp danh Nguyên Lai vẫn giữ nguyên như Tổ chùa Long Tường đã ban cho.

        Năm 1955, Ngài Thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Bích Liên, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, Quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1959, Ngài được Tổ  HUYỀN ẤN đề cử vào Sài Gòn tham dự khóa học Phật Pháp của Giáo hội Tăng già tổ chức. Năm 1960, Ngài đắc giới cụ túc với pháp hiệu CHÁNH NGHIÊM trong Đại Giới Đàn Phật Học Đường Nam Việt do Hòa Thượng Thiện Hòa làm đường đầu, Hòa Thượng Trí Tịnh làm Yết Ma…

Năm 1963, Ngài tham gia Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo tích cực phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật tử của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.

Sau biến cố Tết Mậu Thân-1968, Ngài gia nhập ngành Tuyên Úy Phật giáo, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp cho các cấp quân nhân Phật tử trong quân đội, với cấp bậc Đại Úy đồng hóa.

Từ năm 1968 đến năm 1971, Ngài giữ chức Vụ Trưởng Phòng Tuyên Úy Phật Giáo Trung đoàn 41 tỉnh Bình Định, Sư đoàn 22 thuộc khu 22 chiến thuật.

Năm 1972, Ngài sinh hoạt ở địa bàn tiểu khu Phú Yên, sau đó giữ chức Vụ Tuyên Úy Trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân, tiểu khu Khánh Hòa.

        Năm 1973, Ngài tham gia cuộc vận động đòi Dân chủ Lập Hiến, tổ chức liên đoàn Học sinh, Sinh viên Việt Nam Hải Ngoại, công tác Dân Sự Vụ Kiến Hòa Bến Tre Bình Triệu, Sa Đéc, Kiến Phong Tân Châu Hồng Ngự, Cao Lãnh. Trong thời gian này, Ngài thường trực ở chùa Chánh Giác và Pháp Vân (Sài Gòn).

Sau năm 1975, Miền Nam Việt Nam rơi về tay cộng sản, Ngài bị 12 năm tù đày khổ sai biệt xứ tại Hoàng Liên Sơn và các trại tù ở miền Bắc.

Năm 1994, Ngài sang Hoa Kỳ định cư và sinh hoạt Phật sự tại chùa Giác Minh, thành phố El Palo Alto, California.

Năm 1995, Ngài nhận trách nhiệm Cố vấn giáo hạnh chùa Duyên Giác thành phố San Jose, tiểu bang California.

Năm 2004, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Chứng Minh Giáo Hội kiêm Chứng Minh Đạo Sư Chùa Quang Thiện, Ontario và Cố Vấn Chứng Minh Chùa Bát Nhã, Santa Ana, tiểu bang California.

Năm 2005, Ngài khai sơn Chùa Hồng Danh tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Ngài còn được cung thỉnh làm Giáo Thọ A Xà Lê cho các giới đàn tổ chức tại Tu Viện Kim Sơn (San Jose) và giới đàn Chùa Quang Nghiêm (Stockton) v.v..

        Năm 2008, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Chứng Minh Giáo Hội và Chứng Minh các Khóa An Cư do Giáo Hội tổ chức tại chùa Phật Tổ, chùa Phật Đà, Phật Học Viện Quốc Tế, chùa Bát Nhã v.v..

Năm 2010 trở đi, Ngài về an dưỡng tịnh tu chính thức tại hai chùa ở miền Nam Cali: Chùa Bát Nhã (Santa Ana) và Chùa  Quang Thiện (Ontario).

Cách nay 2 năm, Đại Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai đã lâm trọng bệnh. Môn đồ pháp quyến muốn đưa ngài về chùa Hồng Danh San Jose để phụng dưỡng, nhưng bởi vì Ngài là người có chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nên chư tôn đức trong Giáo Hội muốn thỉnh Ngài ở lại chùa Bát Nhã để tiện thăm viếng và chung lo công việc giáo hội.

Ngài được môn đồ pháp quyến và bổn đạo chùa Hồng Danh cùng với Tăng Ni Phật tử chùa Bát Nhã, nhân viên bệnh viện, viện dưỡng lão đã tận tình chăm sóc. Nhưng, vì tuổi già sức yếu, tấm thân tứ đại hao mòn, Ngài đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân vào lúc 1:50 phút chiều ngày 15 tháng 05 năm 2013, tại Chùa Bát Nhã  cách sau 3 ngày Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam Cali tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 tại Miles Square Park, Fountain Valley, Cali, trong thắng duyên hạnh ngộ cùng chư Tôn Đức khắp các Châu lục. Ngài  Trụ Thế 80 tuổi - Hạ Lạp 54.

Ngài ra đi, Giáo Hội mất đi một thành viên suốt đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, Tăng già Phật Giáo Việt Nam mất đi một cây đại thọ che bóng, Tăng, Ni và quần chúng Phật tử mất đi một vị đạo sư khả kính.

Hôm nay, trước Giác Linh Đài của Ngài, Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung thành tâm cúi đầu đảnh lễ, cung tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tân viên tịch vào Niết Bàn tịch tịnh, và ngưỡng nguyện Ngài sớm trở lại Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế Húy thượng Nguyên hạ Lai, Tự Duyên Tín, Hiệu Chánh Nghiêm Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Liên Tọa Chứng Giám.

 

California, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Khể Thủ

Môn đồ pháp quyến tại Hoa Kỳ phụng soạn

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008