LỄ TẮM PHẬT (PHẬT ĐẢN) PL. 2557

TẠI TRUNG CHÁNH KỶ NIỆM ĐƯỜNG

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008