Cắt Móng Tay Cho Mẹ

thơ Bạch Xuân Phẻ
nhạc và trình bày Nguyễn Văn Quang

 

 

Mẹ Xả Tóc

thơ Bạch Xuân Phẻ

nhạc Nguyên Quang

 

 

Có Bao Giờ Cha Biết

thơ Bạch Xuân Phẻ
nhạc Phiêu Bồng
Hoà Âm Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân
ca sĩ Vivian Nhã Trang

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008