Bhutan - Land of the Thunderdragon

(Bhutan – Miền đất của Rồng sấm)

By DOMINIQUE MULLER

 

 

Phụ chú: Người Bhutan gọi đất nước mình là “Druk Yul” - nghĩa là miền đất của rồng sấm (Thunder Dragon / 雷龍 / Lôi Long).

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008