LỜI CHÚC XUÂN THẦY TRỤ TRÌ CHÙA QUANG THIỆN * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng! PHẬT GIÁO ĐẠI CHÚNG

 

LỜI CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

THẦY TRỤ TRÌ CHÙA QUANG THIỆN

704 East E Street, Ontario, CA 91764

Phone: (909) 986-2433 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008