PHẬT TÁNH

Viên Thành

 

Phật tánh bao trùm khắp chúng sanh

Nếu ai không quyết chí tu hành

Lang thang muôn kiếp trầm luân mãi

Dính mắc nhất thời khổ lụy nhanh

Phản quan tự kỷ tiêu trừ nghiệp

Vọng ngoại cầu chân khó đạt thành

Có tu ắt chứng lòng thanh thản

Giải thoát an vui sống thiện lành

 

Viên Thành (Hạnh Trung)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008