Phim truyện: Tái Thế Tình Duyên (Thoát Vòng Tục Lụy) – HT Tinh Vân * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

Phim truyện:

Tái Thế Tình Duyên

(Thoát Vòng Tục Lụy)

Nguyên tác: HT Tinh Vân

 

 

Nghe audio Thoát Vòng Tục Lụy

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008