Ziauddin Yousafzai

My daughter, Malala!

(Chuyện về con gái tôi, Malala!)

Youtube

 

 

Nghe thêm: Malala Yousafzai - Em là ai? (Phong Thu RFA)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008