ĐƯỜNG VỀ CÕI PHẬT

Hàn Long Ẩn

 

Về cõi Phật có trăm ngàn vạn lối

Chẳng ai hay ai dở gì đâu

Người qua sông không chỉ bằng cầu

Mà có thể bằng muôn ngàn phương tiện

 

Điều quan trọng là chuyên cần, tinh tiến

Giữ lòng mình trong sáng tợ pha lê

Không tham lam, thù hận, si mê

Sống ban rải tình thương về muôn lối

 

Hãy tâm niệm mình luôn đi tới

Theo con đường của đấng Như Lai

Lòng từ bi hỷ xả với muôn loài

Và như thế, bạn đang trong cõi Phật

 

Pháp tối thượng không gì hơn nhẫn nhục

Phật dạy mình nên nhớ, đừng quên

Dẫu cuộc đời lúc xuống, khi lên

Ta thanh thản, mỉm cười, tâm chánh niệm

 

Khi sông lặng thì trăng kia hiển hiện

Trời không mây, ai che ánh bình minh?

Cõi Phật ở đâu, hay chỉ ở tâm mình?

Vui đi nhé, bạn đôi khi là Phật!

 

Hàn Long Ẩn

Chùa Thiên Trúc, California, ngày 23/11/2014

 

 

 

NHƯ LAI

Hàn Long Ẩn

 

Như Lai là đến tùy duyên

Là đi tự tại giữa miền hư không

Tựa như những giọt nắng hồng

Vô tư xuống chốn dương trần rồi tan

 

Mưa rơi từ phía cuối ngàn

Rồi mưa trở lại vô vàn từ mây

Vô thường gió thổi mây bay

Vô thường mây lại đến ngày kết mưa

 

Mùa đi mùa lại sang mùa

Hoa luân hồi nở như chưa đã từng

Như Lai vào cõi sắc không

Đã từ vô thủy vô chung dặm trường

 

Hạt sương vốn những hạt sương

Bụi đường vốn hạt bụi đường phù hư

Vầng trăng khi tỏ khi lu

Nhưng trăng là của thiên thu bốn bề

 

Thế gian chẳng ước hẹn thề

Sống bao năm chỉ ngày về...Như Lai.

 

Chùa Thiên Trúc, California, Tháng 11/2014

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008