“Đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà làm...”

Cổ nhân

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008