NƠI CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Xin liên lạc trực tiếp:

em Huỳnh Trọng Ơn

(Học sinh lớp 5A – Trường Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông)

thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông,

huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên – VIỆT NAM

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008