“Tôi học cách để cho đi không phải vì tôi có quá nhiều,

chẳng qua tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”.

Khuyết danh

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008