SÁM NGUYỆN

Thích Thiện Mỹ

 

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa. 

Cung kính hướng về Điều Ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha

Đệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài.

Không được sớm gặp chánh pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày.

ờn tâm gieo hạt giống xấu

Tham sân tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

Gây nên từ trước đến nay.

Những điều đã làm đã nói

Thường gây đỗ vỡ hàng ngày

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây.

 

Đệ tử thấy mình nông nỗi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu.

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận oán cừu.

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

ngày không nói với nhau.

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

 

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi

Hạt giống thương yêu hiểu biết

Và bao hạt giống an vui…

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời.

Quen lối ‘bỏ hình bắt bóng’

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai…

Quanh quẩn trong lòng buồn giận

Xem thường ‘bảo vật trong tay’

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài…

 

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyện sám hối đổi thay

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh văn, Duyên giác, Thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỗi triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẽo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chơn truyền

Thực tập nụ cười hơi thở

Sống đời chánh niệm tinh chuyên.

Đệ tử xin nguyện trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sinh tử trần lao.

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu chăm sóc sớm chiều

Đem nguồn vui đến mọi nẽo

Giúp người vơi nỗi sầu đau.

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy, nghĩa bạn dày sâu

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau…

 

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát

Nam mô cầu sám hối chư Phật

Nam mô cầu sám hối Phật Đà

 

Download (mp3)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008