THẦY TÔI - Thanh Hằng & Thanh Hà * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

THẦY TÔI

Nhạc & lời: Thích nữ Chúc Hiếu

Trình bày: Thanh Hằng & Thanh Hà

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008