“Cuộc đời như những cuộc đua,

Vài người thắng, lắm kẻ thua – chuyện thường...”

                                                             Lê Bích Sơn

 

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008