Bài viết "Mục Đích và Ý Nghĩa Lễ Trai Đàn Chẩn Tế"

 

"Mông Sơn Thí Thức Khoa Nghi" (phiên âm Hán & Nôm) Hòa Thượng Bích Liên

 

Video Đàn tràng Ngàn Mắt Ngàn Tay tại Chùa Việt Nam, Texas - Hoa Kỳ (sáng 28/3/2015)

 

Video Đàn tràng Kỳ Siêu Bạt Độ tại Chùa Việt Nam, Texas - Hoa Kỳ (chiều 27/3/2015)

 

Video Giới thiệu Chùa Việt Nam tại Houston, Texas - Hoa Kỳ 2015

 

Nghe 'Nghi Thức Chẩn Tế' - chư Tăng Bình Định

 

We do not own the rights to these videos, this is for entertainment purposes only.

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008