Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội – ĐĐ Thích Phước Tiến * www.phatgiaodaichung.com * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

Bài giảng

Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội

ĐĐ Thích Phước Tiến

 

 

We do not own the rights to these videos, this is for entertainment purposes only.

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008