Bài giảng VƯỢT LÊN NỖI ĐAU - ĐĐ Thích Phước Tiến * www.phatgiaodaichung.com * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

Bài giảng

VƯỢT LÊN NỖI ĐAU

ĐĐ Thích Phước Tiến

 

 

We do not own the rights to these videos, this is for entertainment purposes only.

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008