GIỮA CÕI VÔ THƯỜNG - Lê Bích Sơn * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

GIỮA CÕI VÔ THƯỜNG

Lê Bích Sơn

 

Ta ngồi đó bên khung trời đổ nát

Nhìn mây trời vần vũ điệu “sắc - không”

Chim mỏi cánh bay về nơi vô định

Cây trơ xương ủ rũ giữa mùa Đông...

 

Ta ngồi đó giữa buồn - vui nối tiếp

Giữa chập chùng hờn giận với chờ mong

Giữa thương - ghét trăm năm đời mộng mị

Giữa khổ đau - hạnh phúc đã bao lần...

 

Ta ngồi đó nhịp đời buông tiếng hát

Khúc vô thường: thành, trụ, hoại, không

Trăm năm sống - một lần qua cõi mộng

Sao chân ta chưa thể bước thong dong?

 

North Carolina - Hoa Kỳ, January 2016

Lê Bích Sơn

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008