GIỮA CÕI VÔ THƯỜNG

Lê Bích Sơn

 

Ta ngồi đó bên khung trời đổ nát

Nhìn mây trời vần vũ điệu “sắc - không”

Chim mỏi cánh bay về nơi vô định

Cây trơ xương ủ rũ giữa mùa Đông...

 

Ta ngồi đó giữa buồn - vui nối tiếp

Giữa chập chùng hờn giận với chờ mong

Giữa thương - ghét trăm năm đời mộng mị

Giữa khổ đau - hạnh phúc đã bao lần...

 

Ta ngồi đó nhịp đời buông tiếng hát

Khúc vô thường: thành, trụ, hoại, không

Trăm năm sống - một lần qua cõi mộng

Sao chân ta chưa thể bước thong dong?

 

North Carolina - Hoa Kỳ, January 2016

Lê Bích Sơn

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008