Phim Truyện ĐỨC PHẬT (BUDDHA - 佛陀) – Phụ đề Việt ngữ * Phật Giáo Đại Chúng góp phần giới thiệu đạo Phật đến với đại chúng!

 

Phim Truyện

ĐỨC PHẬT

Phụ đề Việt ngữ

 

 

We do not own the rights to these videos, this is for entertainment purposes only.

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008