Ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để thắp sáng những ngọn nến khác!

 

www.adidaphat.net

www.ahvinhnghiem.org

www.anhdaovang.net

www.anlac.ca

www.bachhac.net

www.bhdmienthienminh.org

www.bodetam.org

www.bodephatquoc.com

www.bongmay.com

www.buddha.vn

www.buddhahome.net

www.buddhayana.org

www.buddhismcap.com

www.buddhismtoday.com

www.buddhistinfotoday.com

www.budsas.org

www.cattrang.org

www.chanhhoa.net

www.chanhphap.us

www.chanhphapokc.com

www.chanhtam.org

www.chonlac.org

www.chuaadida.com

www.chuaanlac.com

www.chuabuuminh.vn

www.chuadieuphap.us

www.chuagiachoang.com

www.chuagiachoang.org

www.chuahaiduc.org

www.chuahoangphap.com.vn

www.chuahuenghiem2.com

www.chuahuongdao.org

www.chuakimcang.org

www.chuakimquang.com

www.chuakyvien.com

www.chualienhoa.com

www.chualienhoa.org

www.chualientri.com

www.chualinhmu.com

www.chualinhmu.net

www.chualongphuoc.com.vn

www.chualuatbinh.com

www.chuaminhthanh.com

www.chuanamhoa.org

www.chuanamquang.org

www.chuaphapbao.com

www.chuaphaphoa.com

www.chuaphapquang.org

www.chuaphatgiaovietnam.com

www.chuaphathue.com

www.chuaphobao.de

www.chuaphuocam.com

www.chuaquanam.org

www.chuaquangminhbentre.com

www.chuatamgiac.net

www.chuatanvien.com

www.chuatruclamchicago.org

www.chuathienduc.com

www.chuatulien.com

www.chuatuongvan.org

www.chuavanphat.org

www.chuavienquang.org

www.chuavinhxuong.com

www.chuavietnam.com

www.chuyenphapluan.com

www.coianlac.com

www.colampagoda.org

www.compassiontemple.org

www.cungduongphap.com

www.daibitam.com

www.daitangkinhvietnam.com

www.daitangvietnam.com

www.daitonglam.com

www.daiviengiac.com

www.daophatkhatsi.net

www.daophatngaynay.com

www.daotam.org

www.daotrang.com

www.deerparkmonastery.org

www.dieukhong.org

www.dieuphap.com

www.dieuphapam.net

www.doasen.com

www.ducchau.net

www.duocsu.org

www.duongvecoitinh.com

www.gdpt.net

www.gdptanoma.org

www.gdptductam.org

www.gdptgiaclam.org

www.gdpthoaihai.org

www.gdptquangduc.info

www.gdptthegioi.org

www.gdpttunghiem.com

www.gdptvnac.net

www.gdptvn-hoaky.com

www.ghpgvntnhk.com

www.giacngo.vn

www.giadinhphattu.vn

www.giaodiemonline.com

www.giaohoiphatgiaovietnam.vn

www.haitrieuam.com

www.hatcat79.com

www.haylentieng.vn

www.hinhdongphatgiao.com

www.hoadamnew.com

www.hoahao.org

www.hoakhaikienphat.com

www.hoalinhthoai.com

www.hoanghiem.org.au

www.hoanghiemphapvong.org

www.hoangphap.info

www.hoasentrang.vn

www.hoavouu.com

www.hocphat.net

www.hongdanh.org

www.hophap.org

www.huongdaoonline.com.au

www.huongtubi.org

www.huyenquang.org

www.im4worldpeace.org

www.khanhanh.fr

www.khanhphuoc.com

www.khuongviettu.com

www.kientanh.com

www.kimquang.net

www.kimson.org

www.kinhphat.ca

www.lamtechucthanh.com.vn

www.lamtyni.com

www.langmai.org

www.leanhchi.com

www.lebichson.com

www.lebichson.net

www.lebichson.org

www.lesyminhtung.net

www.lien-hoa.net

www.lieuquan.org

www.linhmu.com

www.linhsonmass.com

www.loivesenno.com

www.lotusmedia.net

www.lotuspro.net

www.luylau.com

www.matthuongnhindoi.com

www.matthuongnhindoi.org

www.nalanda.batnha.org

www.nghethuatphatgiao.com

www.ngophap.com

www.nguoiaolam.net

www.nguoiphattu.com

www.nguongquan.com

www.nguyenthieu.org

www.nhacphat.net

www.nhituongsite.com

www.niemphat.com

www.niemphat.net

www.nigioingaynay.com

www.nivienthienhoaucchau.com

www.npdmb.com

www.nsphathoc.org

www.nuhong.org

www.paliviet.info

www.pagodetrithu.ch

www.pgvn-haitrieuam.org

www.phapam.com

www.phapamthuongchuyen.com

www.phapbao.org

www.phapgiaithoat.com

www.phapgioi.com

www.phaphoatemple.org

www.phaplamtemple.com

www.phapluan.com

www.phapluan.net

www.phapluanonline.com

www.phapquang.com.au

www.phapquang.net

www.phaptang.com

www.phapthoaitinhdo.com

www.phapthihoi.org

www.phapvan.ca

www.phapvan.org

www.phapvu.com

www.phatan.org

www.phatam.com

www.phatgiao.vn

www.phatgiaoauchau.com

www.phatgiaobaclieu.com

www.phatgiaobinhdinh.com

www.phatgiaodaichung.com

www.phatgiaodaichung.net

www.phatgiaohoc.com

www.phatgiaonamtong.vn

www.phatgiaonamtruyentheravada.com

www.phatgiaongaynay.net

www.phatgiaonguyenthuy.com

www.phatgiaonguyenthuy.net

www.phatgiaoucchau.com

www.phatgiao.org.vn

www.phatgiaoaluoi.com

www.phathoc.net

www.phathue.de

www.phatphapcuocsong.com

www.phatphaponline.org

www.phatphapungdung.com

www.phatquang.se

www.phattuhatinh.com

www.phattuvietnam.net

www.phattuvietnam.org

www.phatviet.com

www.phatviet.net

www.phatvn.2ya.com

www.phebach.com

www.phohung.org

www.phoquang.org

www.phuochue.org

www.phusa.info

www.quangduc.com

www.quangnghiem.com

www.quangthientemple.org

www.quantheambotat.com

www.quantheamthienvien.com

www.quecha.net

www.rongmotamhon.net

www.roomphapam.com

www.rungthiendatma.org

www.sachhiem.net

www.sachnoiphatgiao.org

www.sangdaotrongdoi.vn

www.senvietfilm.com

www.senviet.tv

www.sinhthuc.org

www.suoitubi.net

www.suutamphatphap.com

www.tambaoson.com

www.tamgiac.de

www.tamtu.net

www.tangnisinhduhoc.net

www.tathagata.org

www.taythienphat.com

www.thanhnienphattu.net

www.thanhuugialam.com

www.thaoluanphatphap.net

www.thegioiphatgiao.org

www.thegioiphatgiao.vn

www.thichthientri.com

www.thichthienthuc.com.vn

www.thichquangtanh.com

www.thien-hoa.de

www.thienlam.org

www.thientinhmat.net

www.thientruc.org

www.thienvacuocsong.info

www.thienvienphuocson.net

www.thienvienquangchieu.org

www.thienviensungnghiem.com

www.thondida.com

www.thoquang.org

www.thonhacmacgiang.com

www.thuong-chieu.org

www.thuongchieu.net

www.thuviencophap.org

www.thuvienhoasen.org

www.thuviengdpt.info

www.thuvien-thichnhathanh.org

www.thuyetphapam.org

www.timhieudaophat.com

www.tinhhanhbotat.org

www.tinhluatemple.org

www.tinhthuquan.com

www.tinhxangocminh.net

www.todinhlinhson.com

www.todinhlongkhanh.com

www.tongiaovadantoc.com

www.traitimtubi.com

www.trangphapthi.com

www.trangsuoitu.org

www.trankiemdoan.net

www.trantrungdao.com

www.truclam.com

www.truclamhamrong.org

www.truclamthienvien.com

www.trungdao.net

www.trungtamananda.com

www.trungtamhotong.org

www.trungtamhuongdao.com

www.tubitam.com

www.tuechung.com

www.tuquang.com

www.tuthienminhduc.com

www.tuevien.net

www.tuvien.com

www.tuvienhuequang.com

www.tuvienkimcang.com

www.tuvienlocuyen.org

www.tuvienlienhoa.net

www.tuvientruclam.net

www.tvdaidang.org

www.tvsungphuc.net

www.tvtlhoatu.org

www.vanhoaphatgiaoblog.com

www.vanhocphatgiao.org

www.vanphatdanh.com

www.vanninh.com

www.vbu.edu.vn

www.vedepphatphap.com

www.vidaothieng.net

www.viencophap.com

www.viengiac.de

www.vienthong.org

www.vietnalanda.org

www.vietnamgiapha.com

www.vietvajra.org

www.vinabri.org

www.vinhhao.info

www.vnbet.vn

www.vnbc.org

www.vncphathoc.net

www.voicesofaolam.org

www.vota.com/nhac

www.vuonhoaphatgiao.com

www.vuonlam.us

www.vuonhoaphatgiao.com

http://phebach.blogspot.com

http://quynhmy.blogspot.com

http://chuaanlachp.com

http://chuatutan.net

http://cusi.free.fr

http://datphat.wordpress.com

http://thanhnienphattu.net

http://gdptvnac.net

http://home.phatphap-tai-thegian.com/index.php

http://legiabinhdinh.netfirms.com

http://nhuthanh.com

http://perso.orange.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm

http://phatphap.wordpress.com

http://www.buddhist-youth.com

http://www.hoasen.at/Vietnam/intro.htm

http://tonthatphusi.centerblog.net

 

 

simple stats
lượt đọc kể từ 05/2008