Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

  

Ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để thắp sáng những ngọn nến khác!

 

www.adidaphat.net

www.ahvinhnghiem.org

www.anhdaovang.net

www.anlac.ca

www.bachhac.net

www.bhdmienthienminh.org

www.bodetam.org

www.bodephatquoc.com

www.bongmay.com

www.buddha.vn

www.buddhahome.net

www.buddhayana.org

www.buddhismcap.com

www.buddhismtoday.com

www.buddhistinfotoday.com

www.budsas.org

www.cattrang.org

www.chanhhoa.net

www.chanhphap.us

www.chanhphapokc.com

www.chanhtam.org

www.chonlac.org

www.chuaadida.com

www.chuaanlac.com

www.chuabuuminh.vn

www.chuadieuphap.us

www.chuagiachoang.com

www.chuagiachoang.org

www.chuahaiduc.org

www.chuahoangphap.com.vn

www.chuahuenghiem2.com

www.chuahuongdao.org

www.chuakimcang.org

www.chuakimquang.com

www.chuakyvien.com

www.chualienhoa.com

www.chualienhoa.org

www.chualientri.com

www.chualinhmu.com

www.chualinhmu.net

www.chualongphuoc.com.vn

www.chualuatbinh.com

www.chuaminhthanh.com

www.chuanamhoa.org

www.chuanamquang.org

www.chuaphapbao.com

www.chuaphaphoa.com

www.chuaphapquang.org

www.chuaphatgiaovietnam.com

www.chuaphathue.com

www.chuaphobao.de

www.chuaphuocam.com

www.chuaquanam.org

www.chuaquangminhbentre.com

www.chuatamgiac.net

www.chuatanvien.com

www.chuatruclamchicago.org

www.chuathienduc.com

www.chuatulien.com

www.chuatuongvan.org

www.chuavanphat.org

www.chuavienquang.org

www.chuavinhxuong.com

www.chuavietnam.com

www.chuyenphapluan.com

www.coianlac.com

www.colampagoda.org

www.compassiontemple.org

www.cungduongphap.com

www.daibitam.com

www.daitangkinhvietnam.com

www.daitangvietnam.com

www.daitonglam.com

www.daiviengiac.com

www.daophatkhatsi.net

www.daophatngaynay.com

www.daotam.org

www.daotrang.com

www.deerparkmonastery.org

www.dieukhong.org

www.dieuphap.com

www.dieuphapam.net

www.doasen.com

www.ducchau.net

www.duocsu.org

www.duongvecoitinh.com

www.gdpt.net

www.gdptanoma.org

www.gdptductam.org

www.gdptgiaclam.org

www.gdpthoaihai.org

www.gdptquangduc.info

www.gdptthegioi.org

www.gdpttunghiem.com

www.gdptvnac.net

www.gdptvn-hoaky.com

www.ghpgvntnhk.com

www.giacngo.vn

www.giadinhphattu.vn

www.giaodiemonline.com

www.giaohoiphatgiaovietnam.vn

www.haitrieuam.com

www.hatcat79.com

www.haylentieng.vn

www.hinhdongphatgiao.com

www.hoadamnew.com

www.hoahao.org

www.hoakhaikienphat.com

www.hoalinhthoai.com

www.hoanghiem.org.au

www.hoanghiemphapvong.org

www.hoangphap.info

www.hoasentrang.vn

www.hoavouu.com

www.hocphat.net

www.hongdanh.org

www.hophap.org

www.huongdaoonline.com.au

www.huongtubi.org

www.huyenquang.org

www.im4worldpeace.org

www.khanhanh.fr

www.khanhphuoc.com

www.khuongviettu.com

www.kientanh.com

www.kimquang.net

www.kimson.org

www.kinhphat.ca

www.lamtechucthanh.com.vn

www.lamtyni.com

www.langmai.org

www.leanhchi.com

www.lebichson.com

www.lebichson.net

www.lebichson.org

www.lesyminhtung.net

www.lien-hoa.net

www.lieuquan.org

www.linhmu.com

www.linhsonmass.com

www.loivesenno.com

www.lotusmedia.net

www.lotuspro.net

www.luylau.com

www.matthuongnhindoi.com

www.matthuongnhindoi.org

www.nalanda.batnha.org

www.nghethuatphatgiao.com

www.ngophap.com

www.nguoiaolam.net

www.nguoiphattu.com

www.nguongquan.com

www.nguyenthieu.org

www.nhacphat.net

www.nhituongsite.com

www.niemphat.com

www.niemphat.net

www.nigioingaynay.com

www.nivienthienhoaucchau.com

www.npdmb.com

www.nsphathoc.org

www.nuhong.org

www.paliviet.info

www.pagodetrithu.ch

www.pgvn-haitrieuam.org

www.phapam.com

www.phapamthuongchuyen.com

www.phapbao.org

www.phapgiaithoat.com

www.phapgioi.com

www.phaphoatemple.org

www.phaplamtemple.com

www.phapluan.com

www.phapluan.net

www.phapluanonline.com

www.phapquang.com.au

www.phapquang.net

www.phaptang.com

www.phapthoaitinhdo.com

www.phapthihoi.org

www.phapvan.ca

www.phapvan.org

www.phapvu.com

www.phatan.org

www.phatam.com

www.phatgiao.vn

www.phatgiaoauchau.com

www.phatgiaobaclieu.com

www.phatgiaobinhdinh.com

www.phatgiaodaichung.com

www.phatgiaodaichung.net

www.phatgiaohoc.com

www.phatgiaonamtong.vn

www.phatgiaonamtruyentheravada.com

www.phatgiaongaynay.net

www.phatgiaonguyenthuy.com

www.phatgiaonguyenthuy.net

www.phatgiaoucchau.com

www.phatgiao.org.vn

www.phatgiaoaluoi.com

www.phathoc.net

www.phathue.de

www.phatphapcuocsong.com

www.phatphaponline.org

www.phatphapungdung.com

www.phatquang.se

www.phattuhatinh.com

www.phattuvietnam.net

www.phattuvietnam.org

www.phatviet.com

www.phatviet.net

www.phatvn.2ya.com

www.phebach.com

www.phohung.org

www.phoquang.org

www.phuochue.org

www.phusa.info

www.quangduc.com

www.quangnghiem.com

www.quangthientemple.org

www.quantheambotat.com

www.quantheamthienvien.com

www.quecha.net

www.rongmotamhon.net

www.roomphapam.com

www.rungthiendatma.org

www.sachhiem.net

www.sachnoiphatgiao.org

www.sangdaotrongdoi.vn

www.senvietfilm.com

www.senviet.tv

www.sinhthuc.org

www.suoitubi.net

www.suutamphatphap.com

www.tambaoson.com

www.tamgiac.de

www.tamtu.net

www.tangnisinhduhoc.net

www.tathagata.org

www.taythienphat.com

www.thanhnienphattu.net

www.thanhuugialam.com

www.thaoluanphatphap.net

www.thegioiphatgiao.org

www.thegioiphatgiao.vn

www.thichthientri.com

www.thichthienthuc.com.vn

www.thichquangtanh.com

www.thien-hoa.de

www.thienlam.org

www.thientinhmat.net

www.thientruc.org

www.thienvacuocsong.info

www.thienvienphuocson.net

www.thienvienquangchieu.org

www.thienviensungnghiem.com

www.thondida.com

www.thoquang.org

www.thonhacmacgiang.com

www.thuong-chieu.org

www.thuongchieu.net

www.thuviencophap.org

www.thuvienhoasen.org

www.thuviengdpt.info

www.thuvien-thichnhathanh.org

www.thuyetphapam.org

www.timhieudaophat.com

www.tinhhanhbotat.org

www.tinhluatemple.org

www.tinhthuquan.com

www.tinhxangocminh.net

www.todinhlinhson.com

www.todinhlongkhanh.com

www.tongiaovadantoc.com

www.traitimtubi.com

www.trangphapthi.com

www.trangsuoitu.org

www.trankiemdoan.net

www.trantrungdao.com

www.truclam.com

www.truclamhamrong.org

www.truclamthienvien.com

www.trungdao.net

www.trungtamananda.com

www.trungtamhotong.org

www.trungtamhuongdao.com

www.tubitam.com

www.tuechung.com

www.tuquang.com

www.tuthienminhduc.com

www.tuevien.net

www.tuvien.com

www.tuvienhuequang.com

www.tuvienkimcang.com

www.tuvienlocuyen.org

www.tuvienlienhoa.net

www.tuvientruclam.net

www.tvdaidang.org

www.tvsungphuc.net

www.tvtlhoatu.org

www.vanhoaphatgiaoblog.com

www.vanhocphatgiao.org

www.vanphatdanh.com

www.vbu.edu.vn

www.vedepphatphap.com

www.vidaothieng.net

www.viencophap.com

www.viengiac.de

www.vienthong.org

www.vietnalanda.org

www.vietnamgiapha.com

www.vietvajra.org

www.vinabri.org

www.vinhhao.info

www.vnbet.vn

www.vnbc.org

www.vncphathoc.net

www.voicesofaolam.org

www.vota.com/nhac

www.vuonhoaphatgiao.com

www.vuonlam.us

www.vuonhoaphatgiao.com

http://phebach.blogspot.com

http://quynhmy.blogspot.com

http://chuaanlachp.com

http://chuatutan.net

http://cusi.free.fr

http://datphat.wordpress.com

http://thanhnienphattu.net

http://gdptvnac.net

http://home.phatphap-tai-thegian.com/index.php

http://legiabinhdinh.netfirms.com

http://nhuthanh.com

http://perso.orange.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm

http://phatphap.wordpress.com

http://www.buddhist-youth.com

http://www.hoasen.at/Vietnam/intro.htm

http://tonthatphusi.centerblog.net

 

 

simple stats
lượt đọc kể từ 05/2008

 

Trang nhà www.phatgiaodaichung.com xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia có bài viết, hình ảnh, ca khúc, tác phẩm đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ - thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators, composers and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!