* Câu chuyện "Chén Trà" và lời bình của Tung Sơn

* Cúng chùa - Lê Bích Sơn

* Đẹp Trong Mắt Ai - Lê Bích Sơn

* Đối Thoại Trong Im Lặng và lời bình của Nguyên Si

* Đức Phật và Gã Chăn Cừu - Nguyên Si

* Học Im Lặng và lời bình của Tung Sơn

* Mấy Mẫu Chuyện Thiền - Như Thủy

* Những Tiếng "Meo" và lời bình của Nguyên Si

* Nụ Cười - Ngô T. T. sưu tầm

* Nụ Cười Người Xưa - Trần Liêm Khảo

* Tặng Nhau Nụ Cười - nhiều độc giả đóng góp

* Tắt Đèn và lời bình của Tung Sơn

* Thanh Kiếm Banzo và lời bình của Tung Sơn

* Thiền Sư và Gã Lái Đò - Thăng Điền

* Trân châu trong áo rách - Liên Hải dịch

* Tự che bằng dù của mình - Liên Hải dịch

* Những khuôn mặt - Lê Bích Sơn

* Đạo - Trần Thế

* Ba điều sung sướng nhất - khuyết danh

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008