TUYỂN ĐỌC PHẬT PHÁP

Thực hiện: Nguyễn Đức Cường & Ngọc Nữ

Giọng đọc: Kim Phụng

Tuyển đọc Phật Pháp P1 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P2 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P3 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P4 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P5 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P6 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P7 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P8 - Ngọc Nữ (mp3)

Tuyển đọc Phật Pháp P9 - Ngọc Nữ (mp3)

 

 

PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG

Tác giả: Cao Hữu Đính   Giọng đọc: Tâm Từ

Phật và Thánh Chúng - P01 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P02 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P03 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P04 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P05 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P06 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P07 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P08 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P09 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P10 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P11 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P12 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P13 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P14 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P15 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P16 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P17 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P18 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P19 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P20 - Cao Hữu Đính (mp3)

Phật và Thánh Chúng - P21 - Cao Hữu Đính (mp3)

 

 

ÁNH ĐẠO VÀNG

Tác giả: Võ Đình Cường   Giọng đọc: Quang Minh & Hồng Đào

Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường phần 1 (mp3)

Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường phần 2 (mp3)

Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường phần 3 (mp3)

 

 

Cải Lương - SỰ TÍCH PHẬT THÍCH CA

Tác giả: Bạch Tuyết & Văn Hương

Biểu diễn: Thanh Kim Huệ, Diệp Lang, Thanh Sang và 40 nghệ sĩ

Cải lương - Sự tích Phật Thích Ca 01 (mp3)

Cải lương - Sự tích Phật Thích Ca 02 (mp3)

Cải lương - Sự tích Phật Thích Ca 03 (mp3)

Cải lương - Sự tích Phật Thích Ca 04 (mp3)

 

 

TỪ BI TAM MUỘI THUỶ SÁM PHÁP

Thuỷ Sám Văn - bản âm thanh chất lượng cao (New Edition 2009)

Thuỷ Sám Văn phần 1 - Thích Chơn Thức (mp3)

Thuỷ Sám Văn phần 2 - Thích Chơn Thức (mp3)

Thuỷ Sám Văn phần 3 - Thích Chơn Thức (mp3)

Thuỷ Sám Văn phần 4 - Thích Chơn Thức (mp3)

 

 

THIỀN MÔN TẢO KHOÁ

Công Phu Khuya - Thích Giác Đức (mp3)

 

 

NGHI THỨC KHÁNH ĐẢN - HT Thích Huyền Quang soạn

Nghi thức Lễ Khánh Đản - TT Thích Viên Huy chủ sám - Phần 1 (wma)

Nghi thức Lễ Khánh Đản - TT Thích Viên Huy chủ sám - Phần 2 (wma)

Niệm Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - T. Viên Huy & T. Viên Thông (wma)

 

 

NIỆM HỒNG DANH PHẬT & BỒ TÁT

Xưng niệm A Di Đà Phật & Quán Thế Âm Bồ Tát (mp3)

Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật (mp3)

Xưng niệm Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát (mp3)

Xưng niệm Nam Mô Quán Thế âm Bồ Tát (mp3)

12 lời nguyện Phật A Di Đà (mp3)

12 lời nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm (mp3)

Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - nhạc Lê Minh Hiền (wma)

 

 

NHẠC THIỀN

Nhạc Thiền # 1 (mp3)

Nhạc Thiền # 2 (mp3)

 

 

Book-Review "TỬ THƯ TÂY TẠNG"

Nguyên Phong

Tibetan Book of the Dead - Tử Thư Tây Tạng 01 (mp3)

Tibetan Book of the Dead - Tử Thư Tây Tạng 02 (mp3)

 

 

BÊN KIA CỬA TỬ

Nguyên tác: Giám mục Charles Leadbeater - Việt dịch: Nguyên Phong

Bên Kia Cửa Tử - phần 01 (mp3)

Bên Kia Cửa Tử - phần 02 (mp3)

 

 

TÂY TẠNG HUYỀN BÍ (nguyên tác Anh ngữ: THE THIRD EYE)

Nguyên tác: Lama Lobsang Rampa - Bản phóng tác: Nguyên Phong

Giọng đọc: Tâm Từ & Nhóm Sen Thanh Đọc Kinh Truyện

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 1

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 2

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 3

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 4

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 5

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 6

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 7

Tây Tạng Huyền Bí – Phần 8

 

 

NGHI LỄ PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 001- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 002- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 003- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 004- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 005- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 006- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 007- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 008- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Du Già Khoa Nghi hay Nghi thức Chẩn Tế 009- Chư Tăng Bình Định (mp3)

Các bài tán phổ thông - Chư Tăng Bình Định (mp3)

 

 

TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ

Bài giảng Bóng Mây của Đại Đức Thích Thiện Thuận (mp3)

Video clip Bài giảng Bóng Mây của Đại Đức Thích Thiện Thuận (avi)

Video clip Bài giảng Tình Người của Đại Đức Thích Viên Trí (wmv)

 

 

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Tác giả: Thích Thiện Thuận   Giọng đọc: Chiếu Thành

Tâm Tình # 01 - Thích Thiện Thuận (mp3)

Tâm Tình # 02 - Thích Thiện Thuận (mp3)

 

 

CÔNG ƠN CHA MẸ & GIÁO DỤC CON CÁI

Tác giả: Thích Giác Thiện   Giọng đọc: Mai Hậu & Thanh Sử

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 1 (mp3)

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 2 (mp3)

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 3 (mp3)

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 4 (mp3)

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 5 (mp3)

Công ơn Cha Mẹ & Giáo dục con cái - phần 6 (mp3)

 

 

Tuyển tập nhạc ÂN NGHĨA SINH THÀNH - nhiều tác giả

001 Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng – Thích Trường Khánh

002 Tình Hoa Trắng - Nguyễn Hiệp

003 Ân Nghĩa Sinh Thành – Dương Thiệu Tước

004 Bài Thơ Dâng Cha – Võ Tá Hân

005 Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

006 Mẹ Là Phật – Thanh Trí Cao

007 Mẹ Tôi – Nhị Hà

008 Nhớ Mẹ - Võ Tá Hân

009 Tình Mẹ - Võ Tá Hân

010 Khóc Mẹ Đêm Mưa – Anh Bằng

011 Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu - Nhật Ngân

012 Xa Quê – Lâm Thành Liêm

013 Chiếc Lá Mồ Côi - Lâm Thành Liêm

014 Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh – Thích Trường Khánh

015 Khúc Ca Mẹ - Nguyễn Hiệp

016 Công Cha Nghĩa Mẹ - Phạm Anh Dũng

017 Mẹ Ơi Con Đã Về - Hồ Văn Thành

018 Mẹ Sống Mãi Trong Con - Quang Bình

019 Mênh Mông Lòng Mẹ - Vũ Ngọc Toản

020 Mất Mẹ - Võ Tá Hân

021 Tạ Ơn Mẹ - Lam Phương

022 Mùa Duyên - Vũ Ngọc Toản

023 Mẹ Tôi - Minh Vy

024 Những Ngày Không Còn Mẹ - Vũ Ngọc Toản

025 Chiều Vu Lan Trắng - Như Hảo

026 Hoa Hồng Mùa Vu Lan - Mai Hậu

027 Mẹ Tôi - Quỳnh Lan

028 Bóng Mát - Sông Trà

029 Quê Hương và Mẹ Hiền - Văn Đắc Nguyễn

030 Vu Lan Nhớ Cha - Võ Tá Hân

031 Bài Ca Dâng Mẹ - Giác An

032 Bông Trắng Cài Áo - Phạm Thế Mỹ

 

 

NHẠC PHẬT GIÁO TỔNG HỢP

Ánh Đạo Vàng - Ca sĩ Thuỳ Dương (mp3)

Áo lam hiền - Ca sĩ Hồng Ngọc (wma)

Bé thơ đi lễ chùa - Ca sĩ Thuỳ Dương (mp3)

Cõi mộng - Ca sĩ Hoàng Hoa (mp3)

Dâng hoa - Ca sĩ Thuỳ Dương (mp3)

Đón mừng ánh đạo - Ca sĩ Hồ Lệ Thu (mp3)

Duyên dáng áo lam – Ca sĩ Tú Anh (mp3)

Em đến chùa - Ca sĩ Lâm Quỳnh Như (mp3)

Em đi lễ chùa - Ca sĩ Thuỳ Dương (mp3)

Em lễ Chùa - Ca sĩ Kim Ngọc (wma)

Kết hoa dâng cúng Phật đài – Ca sĩ Hà Thanh (mp3)

Khúc Vô-Thường Ca – Ca sĩ Thuỳ Trang (mp3)

Kinh chiều - Ca sĩ Hà Thanh (mp3)

Kính lễ Phật A Di Đà – Ca sĩ Thuỳ Dương (mp3)

Kính mến Thầy - Ca sĩ Thảo Trinh (mp3)

Lạy Phật chứng tri lòng con - Ca sĩ Hà Thanh (wma)

Lạy Phật con đã trở về - Ca sĩ Hồng Vân (wma)

Lời nguyện đêm nay – Ca sĩ Bích Phượng (mp3)

Màu áo em mang - Ca sĩ Hà Thanh (wma)

Mẹ hiền Quán Thế Âm - Trần Nhật Thành (mp3)

Mẹ hứa cho con một thoáng cười hiền - Ca sĩ Hà Thanh (wma)

Một niềm hy vọng – Ca sĩ Trang Mỹ Dung (mp3)

Ngát hương Đàm nở - Ca sĩ Hà Thanh (wma)

Nhớ chùa xưa - Ca sĩ Thuỳ Dương (wma)

Phật Đản Ca - Ca sĩ Võ Thu Nga (mp3)

Thầy là niềm tin - Ca sĩ Vân Khánh (wma)

Thoáng cánh mây trôi – Ca sĩ Ngọc Yến (mp3)

Thương lắm Liên Hoa Tự - Ca sĩ Bích Phượng (wma)

Trăng quê tình mẹ - Ca sĩ Vân Khánh (mp3)

Từ Bi Ca - Ca sĩ Hoài Thu (wma)

Về dưới Phật đài - Ca sĩ Phương Hồng Quế (mp3)

Viếng cảnh chùa xưa - Ca sĩ Hà Thanh (wma)

Ngàn Tay Hoá Độ - Ca sĩ Võ Thu Nga (mp3)

 

 

TRƯỜNG CA PHẬT SỬ

Tác giả: Võ Tá Hân - Trình bày: Ca sĩ Bảo Yến

Khai Dòng Thánh Sử - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Phúc Mệnh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đản Sanh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Niên Thiếu - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đối Diện Thực tại - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Thoát Tục - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Tầm Đạo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đắc Đạo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Chuyển Pháp Luân - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Độ Sanh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đạo Tròn Duyên Mãn - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Viên Tịch - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lời Kết - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

 

 

DÂNG HƯƠNG

Tác giả: Võ Tá Hân - Trình bày: Ca sĩ Bảo Yến

Dâng Hương - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Xưng Tán - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Kỳ Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lễ Thập Phương Tam Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lễ Phật Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lễ Pháp Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lễ Tăng Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lễ Xá Lợi - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Thỉnh Chư Thiên - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Khai Kinh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Kinh Hạnh Phúc - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Kinh Vô Uý - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Kinh Đại Từ Bi - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Từ Bi Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Hồi Hướng Công Đức - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Phục Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

 

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

001 - Lời giới thiệu - Thanh Thuý (mp3)

002 - Phật giáo Việt Nam - Hợp ca (mp3)

003 - Hương Từ lan xa - Hà Thanh & Mai Hương (mp3)

004 - Mục Kiền Liên - Thanh Thuý (mp3)

005 - Em đến chùa - Lâm Quỳnh Như (mp3)

006 - Trầm hương đốt - Hà Thanh (mp3)

007 - Sám hối - Thanh Mỹ (mp3)

008 - Kính mến Thầy - Thảo Trinh (mp3)

009 - Bài Phật đản - Tuấn Anh (mp3)

010 - Tâm sự người cài hoa trắng - Mai Hương (mp3)

011 - Về dưới Phật đài - Phương Hồng Quế (mp3)

012 - Trái tim Bồ Tát - Thanh Thuý (mp3)

013 - Từ Đàm quê hương tôi - Mỹ Thể (mp3)

014 - Bông hồng cài áo - Thanh Châu (mp3)

015 - Thăm lại chùa xưa - Connie Kim & Hà Thanh (mp3)

 

 

CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC

Tuyển tập nhạc Phật Giáo của Cư sĩ Trí Tuệ - Nghiêm Đông Quân

Cúng Hương - Tâm Nguyện & Đức Thiện (mp3)

Bát Chánh Đạo - Nghiêm Đông Quân & Thuỵ Long (mp3)

Tỉnh Mộng - Chân Thiền & Mai Thảo (mp3)

Tỉnh Thức - Nghiêm Đông Quân & Xuân Phú (mp3)

Con Đường Chuyển Hoá - Nghiêm Đông Quân & Thuỷ Tiên (mp3)

Hiện Pháp Lạc Trú - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Mừng Vu Lan - Nghiêm Đông Quân & Tố Hà (mp3)

Như Nước Đầu Nguồn - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Chiếc Nhạn Bay Rồi - Tâm Nguyện & Thuỷ Tiên (mp3)

Mười Điều Tâm Niệm - Nghiêm Đông Quân & Ngọc Hải (mp3)

Tứ Diệu Đế - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

Quay Về Nương Tựa - Nghiêm Đông Quân & Đức Thiện (mp3)

 

 

Tuyển Tập: TÌNH CHA NGHĨA MẸ

Biên Tập: Thích Tâm Quán

Diễn đọc: ĐĐ. Thích Chiếu Niệm & Cư sĩ Ngọc Trang

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 01 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 02 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 03 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 04 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 05 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 06 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 07 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 08 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 09 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 10 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 11 (mp3)

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tâm Quán - phần 12 (mp3)

 

 

SÁM HỐI

Tuyển tập Nhạc Phật Giáo nhiều tác giả

Giã Từ Huyễn Mộng - ca sĩ Phượng Bằng (mp3)

Hoa Sen Trắng - ca sĩ Yến Thu (mp3)

Một Niềm Hy Vọng - ca sĩ Trang Mỹ Dung (mp3)

Nhẹ Bước Đường Trần - ca sĩ Lê Tuấn (mp3)

Nhớ Mùa Hoa Mận - ca sĩ Như Quỳnh (mp3)

Sám Hối - ca sĩ Phượng Bằng (mp3)

Tình Cha - ca sĩ Hoàng Ðạt & Qúy Luân (mp3)

Tình Mẹ - ca sĩ Trang Mỹ Dung (mp3)

Vu Lan Nhạc Khúc - ca sĩ Yến Thu (mp3)

 

 

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Tác giả Lê Minh Hiền

1. Phật Đản Ca – Võ Thu Nga (mp3)

2. Nguyện – Gia Huy (mp3)

3. Nụ Thương – Lan Phương (mp3)

4. Đường Về Nẻo Giác – Huy Sinh & Võ Thu Nga (mp3)

5. Ngàn Tay Hoá Độ - Võ Thu Nga (mp3)

6. Hành Trang Cuộc Đời – Gia Huy (mp3)

7. Tiếng Vọng Đôi Chân – Quang Dũng (mp3)

8. Sám Hối – Võ Thu Nga (mp3)

9. Cảm Ơn Người, Cảm Ơn Đời – Thích Quảng Kiên (mp3)

10. Buông Xả - Năm Dòng Kẽ (mp3)

11. Cho Em Tình Người, Cho Em Nụ Cười – Võ Thu Nga (mp3)

 

 

NHỮNG BƯỚC CHÂN TỈNH THỨC

Tác giả Lê Minh Hiền

1. Nguyện Hương - Bảo Yến (mp3)

2. Quán Âm Vô Lượng - Võ Thu Nga (mp3)

3. Sống - Gia Huy (mp3)

4. Tiếng Vọng Trái Tim - Bảo Yến (mp3)

5. Hoa Thanh Lương - Phương Trang (mp3)

6. Nguyện Cho Thế Giới Hoà Bình - Võ Thu Nga & Cadillac (mp3)

7. Dòng Sông Êm Đềm - Bảo Yến (mp3)

8. Ánh Sáng Từ Bi - Gia Huy (mp3)

9. Đến Rồi Đi - Bảo Yến (mp3)

10. Cảm Ơn Thời Gian - Võ Thu Nga (mp3)

11. Lời Khấn Nguyện Bồ Tát Quán Âm - Võ Thu Nga & Huy Hoàng (mp3)

12. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - 12/2010 (wma)

 

 

PHẬT GIÁO CA

Tác giả Diệu Như Tăng Tố

01 - Mùa Hoa Đạo – Ca sĩ Thanh Tuyền (mp3)

02 - Một Ngày Thiền – Ca sĩ Hoài Nam (mp3)

03 - Hát Mừng Vu Lan – Ca sĩ Hương Lan (mp3)

04 - Niềm Hân Hoan Của Người Phật Tử – Ca sĩ Bảo Tố (mp3)

05 - Nguyện Hương – Ca sĩ Thanh Tuyền (mp3)

06 - Phật Giáo Ca – Ca sĩ Bích Ngọc & Bảo Tố (mp3)

07 - Cúng Hương – Ca sĩ Giao Linh (mp3)

08 - Ngồi Thiền – Ca sĩ Hoài Nam (mp3)

09 - Kính Dâng Đức Phật – Ca sĩ Bích Ngọc (mp3)

10 - Quán Âm Đại Nguyện – Ca sĩ Thanh Tuyền (mp3)

11 - Bài ca nhẫn nhịn - Ca sĩ Bảo Tố (mp3)

 

 

MÂY TRẮNG ĐƯỜNG QUA

Tuyển tập 12 ca khúc Phật giáo do nhạc sĩ Khánh Hoàng thực hiện

Track 001 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 002 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 003 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 004 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 005 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 006 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 007 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 008 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 009 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 010 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 011 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

Track 012 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

 

GIỌT NƯỚC TỪ BI

Về Dưới Phật Đài - Quang Lê & Nguyên Lê (mp3)

Mẹ Quán Thế Âm - Quang Kim Thuỷ (mp3)

Mẹ Là Phật – Quỳnh Dung (mp3)

Ngàn Mắt Ngàn Tay – Quang Lê & Nguyên Lê (mp3)

Mẹ Từ Bi – Quang Lê (mp3)

Hoa Bất Diệt – Quang Lê & Phượng Liên (mp3)

Nhành Dương Cứu Khổ - Quang Lê (mp3)

Tạ Ơn Mẹ - Quỳnh Dung (mp3)

Từ Đàm Quê Hương Tôi – Quang Lê (mp3)

Mẹ Từ Bi – Quang Lê & Tâm Phương Anh (mp3)

 

 

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Thực hiện: Ca sĩ Trường Thanh

01 - Niệm Phật - Trường Thanh (mp3)

02 - Ánh Đạo Vàng - Thanh Tuyền (mp3)

03 - Để Gió Cuốn Đi - Trường Thanh (mp3)

04 - Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Lưu Hồng (mp3)

05 - Thành Đạo - Giao Linh (mp3)

06 - Trầm Hương Đốt - Ngọc Minh (mp3)

07 - Vu Lan Thắng Hội - Carol Kim (mp3)

08 - Bé Thơ Đi Chùa - Thanh Mai (mp3)

09 - Đêm Xuất Gia - Thiên Trang (mp3)

10 - Nhớ Mẹ - Hoàng Thanh (mp3)

11 - Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Quang Bình & Tr.Th. Lan (mp3)

12 - Về Dưới Phật Đài – Phương Hồng Quế (mp3)

 

 

Pháp Thoại - GIÀU & NGHÈO

TT. Thích Minh Quang

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #01 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #02 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #03 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #04 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #05 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #06 (mp3)

Pháp thoại – Giàu & Nghèo – TT. Thích Minh Quang #07 (mp3)

 

 

THOÁT VÒNG TỤC LUỴ

Nguyên tác: Hoà Thượng Tinh Vân - Việt dịch: Hoà Thượng Quảng Độ

Giọng đọc: Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 1 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 2 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 3 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 4 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 5 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 6 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 7 (mp3)

Audio truyện đọc - Thoát Vòng Tục Luỵ - phần 8 (mp3)

 

 

NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA

Nguyên tác: Dalai Lama XIV - Việt dịch: Hoàng Phong - Nguyễn Đức Tiến

Giọng đọc: Kim Phụng, Thy Mai & Đức Uy

Lời khuyên - Những lứa tuổi trong cuộc đời (mp3)

Lời khuyên - Những cảnh huống trong đời sống P.1 (mp3)

Lời khuyên - Những cảnh huống trong đời sống P.2 (mp3)

Lời khuyên - Những vai trò trong xã hội (mp3)

Lời khuyên - Đời sống tinh thần con người P.1 (mp3)

Lời khuyên - Đời sống tinh thần con người P.2 (mp3)

 

 

Video OAI NGHI CĂN BẢN PHẬT TỬ TẠI GIA

Oai Nghi Phật Tử Tu Phật Thất - Chùa Hoằng Pháp

 

 

CHÚ ĐẠI BI

Chú Đại Bi - Võ Tá Hân phổ nhạc (mp3)

 

 

VẤN ĐỀ CÕI ÂM & HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM

Cô Phan Thị Bích Hằng tự thuật tại Chùa Hoằng Pháp (mp3)

Thầy Nhật Từ nhận định về buổi nói chuyện của cô Bích Hằng (mp3)

Giáo sư Trần Phương nói về vấn đề "Cõi Âm & Ngoại Cảm" (wma)

Giáo sư Trần Văn Hà nói về vấn đề "Cõi Âm & Ngoại Cảm" (mp3)

 

 

THE CHANT OF COMPASSION

The Chant of Compassion (text & audio)

The Chant of Compassion (youtube)

 

 

SACRED CHANTS OF BUDDHA - MUSIC FOR MEDITATION

Vajra Guru Mantra - To The Enlightened (mp3)

Buddham Saranam - Celebration the Three Jewels (mp3)

Om Mani Padme Hum - The Mantra of Compassion (mp3)

Om Tara - To the Goddess (mp3)

 

 

CHANTS OF TIBET

Om Mani Padme Hum 01 - Tibetan Incantation (mp3)

Mantra of Avalokitesvara - Tibetan Incantation (mp3)

Om Mani Padme Hum 02 - Tibetan Incantation (mp3)

 

 

RAIN OF BLESSINGS - VAJRA CHANTS

By Lama Gyurme & Jean-Philippe Rykiel

001 - Rain of Blessings (mp3)

002 - Offering Chant (mp3)

003 - Medicine Buddha Mantra (mp3)

004 - Sacred Worlds of Liberation (mp3)

005 - Prayer to Sangye Menla (mp3)

006 - Chenrezi Pure Land Prayer (mp3)

007 - The six Syllable Mantra of the White Lotus Lord (mp3)

008 - Refuge and Sevenfold Offering (mp3)

009 - Offering Chant (mp3)

 

 

PRAYERS FOR THE TIME OF DEATH

By Khenrinpoche Geshe Lhundrup

001 - Refuge and the Four Immeasurables (mp3)

002 - Heart Sutra (mp3)

003 - King of Prayers with Mantra Recitation (mp3)

004 - Short Medicine Buddha Sadhana (mp3)

005 - Bardo Prayer (mp3)

006 - Prayer to Maitreya Buddha (mp3)

007 - Dedication (mp3)

008 - Final Mantra Recitation (mp3)

 

 

PALI CHANTS OF THERAVADA BUDDHISM

Taking Refuge in the Three Jewels (mp3)

Pali Puja - Buddha Sutta track # 001 (mp3)

Pali Puja - Buddha Sutta track # 002 (mp3)

 

 

CHANTS OF TAIWAN (Republic of China)

Chú Đại Bi – 大悲咒 – Great Compassion Mantra (mp3)

 

 

THỜI LUÂN KIM CANG - 藏傳時輪金剛 - KALACHAKRA OF TIBETAN

Nghi thức tu trì Kalachakra – 時輪金剛修持儀軌 – Kalachakra Sadhana (mp3)

Chú Kalachakra – 時輪金剛咒 – The Mantra of Kalachakra (mp3)

 

 

TIBETAN RITUAL HEALING CHANTS

for MINAK KHANGTSEN

001 - Supplication to Tsongkhapa (mp3)

002 - Recitation Preliminary to Buddhist Teaching (mp3)

003 - Invoking the Merit Field (mp3)

004 - Seven-Limbed Prayer (mp3)

005 - Dedication for Enlightenment (mp3)

006 - Song to move the Dakinis' Hearts (mp3)

007 - Long life chant for His Holiness the Dalai Lama (mp3)

008 - Offering the Palden Lhamo (mp3)

009 - Mandala offering (mp3)

010 - Request to Tibetan Protector Deities (mp3)

011 - Tara Mantra (mp3)

 

 

SOLITUDES NATURAL MEDITATION

Solitudes Natural Meditation - Track 01 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 02 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 03 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 04 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 05 (mp3)

Solitudes Natural Meditation - Track 06 (mp3)

 

 

DHARMA IN THE MUSIC & MUSIC IN THE DHARMA

Rev. Heng Sure, Betsy Rose & Alan Senauke

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 01 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 02 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 03 (mp3)

Dharma in the Music & Music in the Dharma – Track # 04 (mp3)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008