* Albert Einsein và Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Thích Trí Chơn dịch

* Asoka Con Người Của Hoà Bình & Nhân Bản - Minh Chi

* Asoka và Nỗi Khổ Của Người Thắng Trận - Trần Phương Lan

* Audio book "Ánh Đạo Vàng" - Cư sĩ Võ Đình Cường

* Audio Truyện Phật giáo - Thoát Vòng Tục Luỵ - nguyên tác HT Tinh Vân

* Ba Vòng Quay Của Bánh Xe Đạo Pháp - Hoàng Phong

* Bố Đại Hoà Thượng - Tịnh Hải

* Bồ tát Di Lặc - Hình tượng & Ý nghĩa - GS Nguyễn Tri Ân (pdf)

* Chùa Hưng Khánh tại Bình Định - HT Thích Đỗng Quán

* Chùa Hưng Long - Ninh Hòa, Khánh Hòa (pdf)

* Chùa Nhạn Sơn Bình Định - Quách Tấn

* Chùa Phổ Bảo tại Bình Định - Môn phái Chúc Thánh Minh Hải

* Chùa Tâm Ấn Quy Nhơn - Lê Việt Nhân & Lê Bích Sơn

* Chùa Thập Tháp - theo Di Tích Danh Thắng Bình Định

* Chùa Thiên Hoà tại Bình Định - HT Thích Đỗng Quán

* Chùa Trà Am - Hồ Đắc Duy

* Chùa Việt ở Varsava Ba Lan - Nguyễn Chí Dũng

* Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - GĐPT Việt Nam

* Cuộc Đời Thánh Gandhi - Lê Bích Sơn

* Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc - Thích Tâm Khanh

* Đại Đế Asoka và Sự Nghiệp Truyền Bá Phật Giáo - Thích Quảng Đại

* Đạo An Đại Sư - Lê Bích Sơn dịch

* Đạo Phật & cuộc đời vua Trần Nhân Tông - Nguyễn Thế Đăng

* Đạo Phật và Nhân Quyền trong Lịch sử Việt Nam - Tạ Văn Tài

* Đào Tấn và Linh Phong Tự - Đặng Quý Địch

* Dharmapada - A Dục Vương của Tích Lan - HT Thích Trí Chơn

* Đi tới một 'Bình An Dưới Thế' - Tâm Huy

* Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn - Trịnh Nguyên Phước

* Đôi bạn hành hương - Chiêu Hoàng (sách - pdf)

* Đôi Nét Sơ Lược Về Đại Học Delhi - Lê Bích Sơn chuyển ngữ

* Dòng chảy Phật giáo Việt Nam - Trần Tri Khách

* Dòng Lệ A Tư Đà - Thích Đồng Thành

* Đông phương huyền bí - Paul Brunton - Nguyễn Hữu Kiệt dịch (sách - pdf)

* Đức Phật Đã Cứu Sống Tôi - HT Thích Trí Chơn dịch

* Ghi chép Chùa Linh Phong Bình Định - Đào Tấn

* Hành Hương Phật Giáo Nhìn Từ Góc Độ Lịch Sử - Huỳnh Ngọc Trảng

* Hành Hương Thiên Trúc - Huỳnh Trung Chánh

* Kho báu về một dòng Thiền - Quốc Hải

* Ký sự Phái đoàn PGVN đi Ấn Độ & Tích Lan - TT. Thích Tố Liên (pdf)

* Ký sự: Tìm Dấu Chân Xưa - Lê Bích Sơn

* Lâm Tỳ Ni - Khu Vườn Tú Lệ - Lê Bích Sơn

* Lịch sử Phật Giáo Việt Nam - HT Thích Thiện Hoa (pdf)

* Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch (pdf)

* Lộc Dã Uyển - Thích Thiện Chánh

* Lòng Từ Của Đức Phật Với Các Ngoại Đạo - HT Thích Trí Chơn

* Lược sử Phật Giáo - Edward Conze - Nguyễn Minh Tiến dịch (sách - pdf)

* Lược sử Tổ Đình Thắng Quang tại Hoài Nhơn, Bình Định - Thích Thông Đạt

* Một Nhà Sư Để Lại Nhục Thân Bất Hoại - Tâm Diệu Phú dịch

* Một Vài Đặc Điểm Phật Giáo Miền Trung trước 1954 - Trương Minh Dục

* Nắm Tro Vô Thường - Minh Hưng

* Người Quét Chợ - Vĩnh Hảo

* Nguồn Gốc Của Chuông Trống Mõ - Thích Giác Duyên

* Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - Linh Toàn & Wikipedia

* Nhà sư "Thị Kính" - Vũ Thanh Bình - Quốc Việt

* Nhà sư 40 năm chở đất ra đảo xây chùa - Phạm Ngọc Dương

* Nhân Mùa Phật Đản Bàn Về Tích Đản Sanh - Tâm Diệu

* Nhìn lại thời kỳ tiền chấn hưng Phật giáo - Trần Tri Khách

* Những Nhà Sư Phật Giáo Nguyên Thuỷ Đầu Tiên Ở Sàigòn - Thiện Minh

* Những Tháng Ngày Mầu Nhiệm - HT Thích Như Điển

* Nói mười không bằng làm một - Liên Hải dịch

* Phật Gíao Nguyên Thuỷ Ở Cố Đô Huế - Thiện Minh

* Phật Giáo Nguyên Thuỷ Tại Việt Nam - Bình Anson

* Phật Giáo Việt Nam tại Pháp - Từ Khoa

* Phật Giáo Việt Nam tại Thuỵ Điển - Thích Phật Đạo

* Phim 'Cuộc Đời Đức Phật' do BBC thực hiện năm 2001

* Phim tài liệu 'Dalai Lama - Linh Hồn Tây Tạng' (bản Anh ngữ)

* Quán Thế Âm Bồ Tát lược thuật - PGĐC tổng hợp theo wikipedia

* Sơn Tăng và Sơn Tự - Toại Khanh

* Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Đoàn (pdf)

* Sống Mãi Một Bài Ca - Lê Việt Nhân

* Tập truyện tranh LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

* Tây Tạng huyền bí - Lama Logsang Rampa - Nguyễn Hữu Kiệt dịch (sách - pdf)

* Thiền phái Chúc Thánh Minh Hải - Thích Giải Nghiêm

* Thiền Sư và Gã Lái Đò - Thăng Điền

* Tổ Đình Quang Hoa bao giờ thôi hết điêu tàn - Thích Giác Thiện

* Tổng Quát Về Đại Tạng Kinh - Quảng Thành

* Trần Nhân Tông - bảo vệ đất nước, tinh tấn tu trì - Trúc Lâm Lê An Bình

* Triều đại Gupta và Nalanda - Trần Trúc Lâm

* Trung Tâm Hoằng Pháp Đầu Tiên của PG Nguyên Thuỷ - Thiện Minh

* Truyền Thuyết Cội Bồ Đề & Thánh Đế Kalinga - Trần Phương Lan

* Từ Tổ Ma Ha Ca Diếp đến Tổ Minh Hải Pháp Bảo - Tâm Lễ Vương Học

* Vài trò Chùa Phước Lâm trong sự phát triển Thiền phái Chúc Thánh - Như Tịnh

* Video 'Khám Phá Phật Giáo Việt Nam' - Senafilm & ĐPNN

* Việc Dịch Kinh ở Trung Quốc Thời Xưa - Hạnh Cơ

* Xứ Phật huyền bí - Yogananda - Nguyễn Hữu Kiệt dịch (sách - pdf)

* Người Về Sông Tương - Trần Kiêm Đoàn

* Phật Giáo Trung Quốc - Hoang Phong chuyển ngữ (pdf)

* Huyền Trang Nhà Chiêm Bái & Học Giả - HT Thích Minh Châu (pdf)

* Di dời tượng Quách Thị Trang: Cất vào lịch sử hay khép lại lịch sử

* Lịch sử biểu tượng 'Chữ Thập Ngoặc' của Đức Quốc Xã - Phạm Việt Hưng

* Kỷ Niệm Một Chuyến Đi - Thích Như Điển

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008