* Ánh Sáng Trong Kinh Nghiệm Cận Tử - Ngân Hà

* Bùi Lạc Bình/Nguyễn Phú Quyết Tiến và Câu chuyện Tái Sanh ở Vụ Bản

* Bí ẩn trí nhớ về kiếp trước - Sơn Trà

* Cameron: Cậu Bé Tái Sanh - Hải Minh

* Cận tử - ranh giới giữa sự sống và cái chết - Minh Ngọc

* Cậu Bé 10 Tuổi Thi Đậu Đại Học - Phạm Tuyên

* Cậu Bé Từ Hoả Tinh - vietnet.com.au

* Chết: Tiến Trình Phổ Quát - Vĩnh Hằng

* Chết & Tái Sanh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch (pdf)

* Chuẩn Bị Cho Cái Chết - Diệu Liên dịch

* Chứng Cứ Khoa Học Của Sự Tái Sanh - Minh Chi

* Cõi Âm Có Hay Không - Minh Chi

* Cõi Âm và Khả Năng Ngoại Cảm - Nguyễn Đức Cần

* Đầu Thai - Bí Ẩn Khoa Học Hiện Đại - VDCmedia

* Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Chết - Từ Quán

* Đối Diện Với Cái Chết - Vân Phong

* Già và Chết - Mỹ Thanh dịch

* Giải mã thế giới tâm linh - Trà Long

* Jenny - Câu Chuyện Tái Sanh - Tâm Diệu

* Khả Năng Đặc Biệt Bé Trai Ba Tuổi - Ngọc Oanh & Hoài Trung

* Linh hồn đi đầu thai theo quan điểm Phật giáo - Văn hoá Phật giáo

* Một Nhà Sư Để Lại Nhục Thân Bất Hoại - Tâm Diệu Phú dịch

* Một vài video clip phim tài liệu về vấn đề "Tái Sanh"

* Năm Hình Ảnh Trước Cửa Tử - Cư sĩ Hải Trần dịch

* Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - Linh Toàn & Wikipedia

* Quan niệm về Sống & Chết - Nguyên Hiệp dịch

* Quan Niệm Về Trợ Tử Của Đạo Phật - Nguyễn Phúc Bửu Tập

* Sự Tái Sanh Của Những Vị Hoá Thân - Đoàn Văn Thông

* Thuyết Tái Sanh - Minh Chi

* Tiến trình chết của con người - Nguyên Liên

* Tuổi Trẻ và Cái Chết - Thái Minh Trung

* Giáo Huấn Tang Quyến & Khai Thị Hương Linh - Thích Thái Hòa

* Tái Sanh Ở Phương Tây - Nguyên Ngọc chuyển ngữ

* Khái niệm 'Tái Sanh' trong Phật giáo - Hoàng Phong chuyển ngữ (pdf)

* Vài Khái Niệm Cơ Bản của Phật Giáo - Hoàng Phong dịch (pdf)

* Cơ thể con người sẽ thay đổi như thế nào sau khi chết - Thi Trân

* Ý Nghĩa Cái Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo - Hoang Phong

* Quan Điểm Trước Sự Đau Đớn & Bệnh Tật - Hoang Phong chuyển ngữ (pdf)

* Vật lý lượng tử chứng minh được 'cõi âm' tồn tại? - Tuấn Anh

* Những Chuyện Thật Về Tái Sinh - Trung Thành

* Cậu Bé 5 Tuổi Kể Chuyện Tiền Kiếp - Thu Hiền

* Người Chết Sống Lại Là Chuyện Có Thật - Bs Hương Liên

* Có Sự Sống Sau Khi Chết? - Làng Mai

* Thần đồng Đỗ Nhật Nam - Youtube

* Giải thích khoa học về hiện tượng 'Hồn Lìa Khỏi Xác' - Lê Hùng

* Có 49 Ngày và Thân Trung Ấm không - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

* Thần Đồng Nga Tự Nhận Là Người Sao Hỏa Tái Sinh - Hồng Hạnh

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản PL. 2552 - TL. 2008